498

تصاویر مراسم استقبال رسمی از آیت الله رئیسی توسط رئیس جمهور ازبکستان