320

آرزوی توفیق رهبر معظم انقلاب برای رئیس‌جمهور در آستانه سفر به نیویورک