124

تصاویر دیدار با خانواده‌ شهدا و جانبازان مدافع امنیت و جانباختگان حوادث اخیر کردستان