468

تصاویر مراسم تشییع پیکر مهندس رستم قاسمی در نهاد ریاست جمهوری