210

تصاویر سخنرانی در بیست و نهمین اجلاس سراسری نماز