120

تصاویر نشست با جمعی از علما و روحانیون در حرم عبدالعظیم حسنی