تصاویر نشست مطبوعاتی روسای جمهور ایران و بلاروس و امضاء اسناد همکاری بین دو کشور