319

تصاویر افتتاح بخش نخست فاز ۲ طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان