198

تصاویر آیین بهره برداری از خط دوم راه آهن اهواز- اندیمشک