128

تصاویر نشست مطبوعاتی روسای جمهور ایران و عراق