تصاویر آغاز عملیات لوله‌گذاری انتقال آب دریای عمان به شرق کشور