198

تصاویر غرس نهال توسط روسای جمهور ایران و اندونزی در محوطه کاخ