225

تصاویر امضای اسناد همکاری بین ایران و اندونزی توسط وزرای دو کشور