170

تصاویر نشست شورای برنامه ریزی و توسعه با حضور جمعی از فعالان اقتصادی