139

تصاویر مراسم تجلیل از دستاوردها و تکریم فعالان نظام بهداشت کشور در دولت مردمی