4014

سامانه یاران دولت مردمی آغاز به کار کرد

پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی سید ابراهیم رئیسی، بخش ویژه‌ای برای نام‌نویسی و عضویت برای تحقق دولت مردمی در روز جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ راه‌اندازی کرد.

در این صفحه ویژه که تحت عنوان "یاران دولت مردمی" راه‌اندازی شده است، حامیان سید ابراهیم رئیسی با ثبت شماره تلفن همراه خود، به این عضویت این سامانه در می‌آیند.