3149

تصویر حکم تنفیذ سیزدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران‌