713

فیلم/رئیسی:در کشور امکانات کم نداریم و تحریم ها شکست خورده است

سید ابراهیم رئیسی:جوان ها خنثی کننده تحریم ها هستند.

سید ابراهیم رئیسی در بازدید از بیمارستان میلاد گفت:
نیروی انسانی کارآمد و بودجه و اعتبارات هم به اندازه کافی برای اداره کشور دست یافتنی است و تحریم ها و فشار ها شکست خورده است

وی افزود:ما ملتی با اراده داریم و جوان ها خنثی کننده تحریم ها هستند و تولید واکسن در کشور از نقطه های اقتدار و افتخار ملی است و تولید واکسن و عناصر تولید انبوه واکسن برای کشور افتخار آفرین است

انتهای پیام/