2041

نخستین برنامه تبلیغات تلویزیونی «سید ابراهیم رئیسی» برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ با عنوان «با دوربین»