2655

سید ابراهیم رئیسی در گفتگوی ویژه خبری شبکه ۲ سیما:

دغدغه امروز من، معیشت مردم است

توزیع امکانات باید به شکلی باشد که کسی که ماشین ندارد و در روستا زندگی می‌کند نیز بهره‌مند شود.

در طول چهار سال می‌توان به سادگی بیکاری ۴۰ درصدی تحصیل‌کردگان را به ۱۰ درصد رساند.

صندوق بیمه بورس برای سرمایه‌گذاران خُرد ایجاد می‌ شود.

در مدت کوتاهی خواهیم توانست فقر مطلق را ریشه کن کنیم.

برای خانوارهای کم درآمد هم هزینه مسکن و سلامت را باید کاهش دهیم تا فشار هزینه‌ها کاهش یابد.