1011

دو هزار کارخانه‌ای که رئیسی بازگشایی کرد و به مردم برگرداند

محسن مهرعلیزاده در جریان مناظره انتخاباتی با موضوع اقتصاد خطاب به سید ابراهیم رئیسی گفت: مصاحبه‌ای می‌شود که کارخانه‌ای را که بانک گرفته می شود و توقیف کرده و بر اساس حکم دادستان آزاد و ۱۰ الی ۱۵ نفر مشغول می‌شوند. چند عدد از آن کارخانه ها باز می شود ۲ الی ۳ تا یا بیشتر؟

سید ابراهیم رئیسی در پاسخ به تهمت کذب مهرعلیزاده، تأکید کرد که دست‌کم دو هزار کارخانه که با سیاست‌های دولت تعطیل شده بودند با اقدامات من بازگشایی شده است. کاش شما هم مثل بنده به کارخانه‌ها سر می‌زدید و مشکلات تولیدکنندگان و کارگران و مردم را از نزدیک می‌دیدید و می‌شنیدید و برای حل مشکلات‌شان کاری می‌کردید.