2825

استقبال شیوخ عرب خوزستان از سید ابراهیم رئیسی

سید ابراهیم رئیسی، در بدو ورود به استان خوزستان، بلافاصله میهمان خانواده شهیدان معماریان شد.

رئیسی سپس به دیدار شیوخ و عشایر عرب خوزستان رفت و آنها به رسم سنتی عربی و با هلهله و فریادهای شادی و «اهلاً و سهلاً»، از وی استقبال کردند.