1737

آماده‌سازی ورزشگاه تختی اهواز برای استقبال از رئیسی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی

ستاد مردمی سید ابراهیم رئیسی در خوزستان، تصاویر از آماده‌سازی ورزشگاه تختی اهواز برای استقبال از رئیسی را که نشان‌دهنده رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی است منتشر کرد.

این مراسم، با مجوز ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و در فضای آزاد و غیر مسقف برگزار شد و در بدو ورود حضار به ورزشگاه نیز ماسک و وسایل ضدعفونی در اختیار آنها قرار گرفت.