2581

انتشار یک فلش‌ماب برای رئیسی در شبکه‌های اجتماعی

از ساعاتی قبل، یک فلش‌ماب تبلیغاتی برای سید ابراهیم رئیسی در شبکه‌های اجتماعی در حال دست به دست شدن است.

متن شعر این فلش ماب که در بازار بزرگ تهران اجرا شده، بدین شرح است:

با وجودِ درد

تو شبای سرد

قد بکش رفیق

پا به پای من

وقت‌شه دیگه

زندگی کنیم

من برای تو

تو برای من

بیشتر از این

رو به من بشین

خنده‌مو ببین

رو به من بخند

رو به زندگی

چشم باز کن

رو به خستگی

چشمتو ببند

دست‌تو بده به من

تا دوباره خنده‌مون

توی آینه جا بشه

تو فقط بلند شو

غیر ممکنه رفیق

غم حریف ما باشه

پر امیدِ پر امید

پا به پای من بیا

ما سفیر خنده‌ایم

با وجود خستگی

واضح ته مسیر

ما همه برنده‌ایم

درد رو خسته کن

مثل کوه باش

حس و حال کوه

حس و حال ماست

شک نکن رفیق

روز، روزِ ماست

فصل فصلِ ماست

سال سالِ ماست

آسمون، بزرگ

ماه، مهربون

بخت یارته

کوه پشت‌ته

خسته‌ای ولی

خوب نگاه کن

زندگی هنوز

تو مشت‌ته

دست‌تو بده به من

تا دوباره خنده‌مون

توی آینه جا بشه

تو فقط بلند شو

غیرممکنه رفیق

غم حریف ما باشه

پر امیدِ پر امید

پا به پای من بیا

ما سفیر خنده‌ایم

با وجود خستگی

واضحه ته مسیر

ما همه برنده‌ایم