1670

جایگاه دختران و زنان در ایران قوی

کمیته بانوان ستاد مردمی سید ابراهیم رئیسی، نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، با انتشار ویدئویی از حاشیه دیدار اخیر وی با جمعی از دختران ایران‌زمین در روز دختر، نقش آنها را در ایران قوی تشریح کرد.