2348

فیلم/ رعایت پروتکل‌های بهداشتی در دیدار رئیسی با مردم تبریز