3247

دیدار رئیسی با دختران و پسران رأی اولی

سید ابراهیم رئیسی در دیدار با جمعی از دختران و پسران نوجوان رأی‌اولی، به پرسش‌های آنان در خصوص دغدغه‌های‌شان پاسخ داد.