988

پرونده هایی را که دغدغه مردم شده بود به سرانجام رساندیم

سید ابراهیم رئیسی:ما معتقد بودیم پرونده هایی که ذهن مردم را مشغول کرده است باید روی میز قاضی قرار بگیرد و از قضاتمان خواستیم بدون توجه به جناح و جایگاه با موارد فساد به صورت عادلانه برخورد کنند و هیچ خط قرمزی را قائل نباشند.

آقای رئیسی با اشاره به این که مبارزه با فساد همواره در دستگاه قضایی بوده است اما ما در بحث فساد با دغدغه های مردم، رسانه ها و چهره های مشهور مواجه بودیم به این نحو که دستگاهی دستگاهی دیگر را متهم می کرد و این برای مردم دغدغه شده بود، گفت: ما معتقد بودیم پرونده هایی که ذهن مردم را مشغول کرده است باید روی میز قاضی قرار بگیرد و از قضاتمان خواستیم بدون توجه به جناح و جایگاه با موارد فساد به صورت عادلانه برخورد کنند و هیچ خط قرمزی را قائل نباشند.

انتهای پیام/