1249

بیش از ۱۲۰ هزار نفر زندانی مرخصی رفتند که در هیچ جای دنیا اتفاق نیافتاد.

بر اساس اماری درباره زندانیان در دوره کرونا در ایران داریم، بی نظیر است. ما معتقدیم که تلاش شد با توجه به یک اصل اسلامی اصل انسانی و یک مسئله بسیار مهم حفظ جان زندانیان، بیش از ۱۲۰ هزار نفر زندانی مرخصی رفتند که در هیچ جای دنیا اتفاق نیافتاد.

رییس دستگاه قضا اضافه کرد: چون بحث باز اجتماعی شدن زندانیان و عفوهایی که درخواست می شوند از محضر مقام معظم رهبری و ایشان هم لطف می کنند، این عفوها برای کسانی که محکوم شدند و باز هم محکومیت دارند. اما وقتی می گوییم واقعا شخصیت شان ساخته شده و می‌تواند به جامعه برگردد زندان تشخیصش این است، آموزش همین تشخیص را دارد و قاضی هم همین نظر را دارد ، بر می گردد. و این همان مسئله اصلاح مجرمین است کا اتفاق می افتد.

 

انتهای پیام/