1638

رئیسی: نظارت باید برای همه شایستگان محترم شمرده شود / نظارت‌پذیری موجب تداوم اعتماد است

در قوه مجریه، نظارت را مورد توجه جدی قرار می دهیم. امیدواریم یک همکاری مثال زدنی را در ۳ قوه شاهد باشیم.حرف‌هایی از این دست که ما باهم نزدیک هستیم باید بیشتر ما را مصمم برای پیشرفت بکند.