4424

آیت‌الله رئیسی: در کانادا نظاره‌گر گزارش‌هایی از جنایات علیه بومیان این کشوریم

در همین ایام کرونا شاهد توجهی که به زندانیان و خانواده‌های آنان در اینجا و در جاهای دیگر شد، بودیم. مبنای این چنین رفتار ما دفاع از حقوق انسانی مبتنی بر آموخته‌های دینی بود.