2367

فیلم/ حضور سرزده رئیس‌جمهور منتخب در آسایشگاه جانبازان امام خمینی(ره)