694

فیلم جلسه ویژه رئیس‌جمهور منتخب برای رفع مشکلات خوزستان

نباید منتظر شروع دولت شویم چرا که همه، از مسائل و مشکلات خوزستان مطلع هستیم.
چند استان در کشور داریم که باید به‌صورت ویژه به آن‌ها رسیدگی شود.