1587

فیلم گفت‌وگوی رئیس جمهور با مردم در داروخانه

رئیس جمهور عصر امروز به یک داروخانه توزیع داروهای بیماری کرونا رفت و در گفت‌وگوی رو در رو با مردم و متصدیان این داروخانه، در جریان امور قرار گرفت.