483

اعطای مدرک دکترای افتخاری به رئیس جمهور در دانشگاه ملی تاجیکستان

  • فیلم 1