1815

فیلم سخنرانی ایت الله رییسی در هفتاد و ششمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد