283

حضور آیت الله رئیسی در جمع مردم منطقه زلزله زده سی سخت