651

فیلم دیدار رئیس جمهور ترکمنستان با دکتر رئیسی