934

فیلم استقبال رسمی رییس جمهور ترکمنستان از آیت الله رئیسی در فرودگاه عشق‌آباد