463

در مجموعه تاریخی سعدآباد انجام شد؛ استقبال رسمی آیت‌الله رئیسی از رئیس جمهور تاجیکستان