385

بعد از شش سال دور یک میز

با حضور روسای جمهور ایران و ونزوئلا هیئت‌های عالی‌رتبه دو کشور مهمترین موضوعات دو جانبه و فرامنطقه ای‌را به بحث نشستند