645

<|چرا_ونزوئلا | ایران از نگاه خبرنگار ونزوئلایی|>

پرز دیاز مجری هیسپان تیوی: مشترکات ایران و ونزوئلا بیش از آن چیزی است که دیگران تصور می‌کنند. چیزی که ایران و ونزوئلا را به هم نزدیک می‌کند این است که هر دو کشور هدف سیاست‌های خصمانه غرب و به طور خاص آمریکا قرار گرفته‌اند. اشتراک دیگر ایران و ونزوئلا رسانه آن است؛ در هر دو کشور تلاش می‌شود به کسانی صدا داده شود که عموما صدای آن‌ها در رسانه‌های دیگر خاموش است. ایرانی‌ها با خارجی‌ها بسیار مهربان هستند و با آغوش باز با آن‌ها برخورد می‌کنند.