783

<|چرا_ونزوئلا | مردم ونزوئلا علیه ایالات متحده آمریکا |>

فرخنده پور استاد روابط بین الملل دانشگاه امام صادق: مردم ونزوئلا سیاست‌های آمریکا را مداخله جویانه می‌دانند و کاملا معتقدند که آمریکا فقط چشم به منابع طبیعی آنها دوخته است کلید ارتباط مسئولان ایران و ونزوئلا همین روحیه انقلابی دو طرف است