742

چرا قزاقستان / آینده روشن روابط همکاری ایران و قزاقستان

محسن پاک آیین ، سفیر سابق ایران در جمهوری آذربایجان و ازبکستان : همکاری های ایران و قزاقستان در حوزه های تجارت ، کشاورزی ، حمل و نقل و انرژی دارای اولویت است .