389

فیلم دیدار رئیس کمیته مشترک رؤسای ستاد ارتش پاکستان با رئیس جمهور