514

نظارت ستادی رئیس‌جمهور از وزارت راه‌وشهرسازی / از هدفگذاری ۱۰برابری ترانزیت در کشور تا آماده‌سازی زمین‌های نهضت ملی مسکن

 وزیر راه‌وشهرسازی در حاشیه هیئت‌دولت: در نظارت ستادی رئیس جمهور از وزارت راه و شهرسازی دو موضوع اصلی مطرح شد؛ یکی وضعیت ترانزیتی کشور و دیگری نهضت ملی مسکن سال ۹۹ حدود پنج‌میلیون‌تن ترانزیت کل کشور بود که این عدد سال‌گذشته به دو برابر ارتقا یافت برای امسال هدف ۲۰میلیون تن ترانزیت در کشور پیش‌بینی شده‌است. این رقم می‌تواند تا ۵۰میلیون تن در سال افزایش یابد موضوع دیگر ساخت ۴میلیون مسکن در دولت سیزدهم بود. حدود یک‌میلیون و ۵۰۰هزار واحد زمین کاملا آماده واگذاری است. یک‌میلیون و ۴۰۰هزار واحد نیز در مسیر الحاق به شهرهاست تا پایان شهریورماه حدود سه‌میلیون و ۲۰۰هزار واحد زمین مورد نیازچهارساله نهضت ملی مسکن آماده می‌شود  وزیر راه‌وشهرسازی در حاشیه هیئت‌دولت: در نظارت ستادی رئیس جمهور از وزارت راه و شهرسازی دو موضوع اصلی مطرح شد؛ یکی وضعیت ترانزیتی کشور و دیگری نهضت ملی مسکن سال ۹۹ حدود پنج‌میلیون‌تن ترانزیت کل کشور بود که این عدد سال‌گذشته به دو برابر ارتقا یافت برای امسال هدف ۲۰میلیون تن ترانزیت در کشور پیش‌بینی شده‌است. این رقم می‌تواند تا ۵۰میلیون تن در سال افزایش یابد موضوع دیگر ساخت ۴میلیون مسکن در دولت سیزدهم بود. حدود یک‌میلیون و ۵۰۰هزار واحد زمین کاملا آماده واگذاری است. یک‌میلیون و ۴۰۰هزار واحد نیز در مسیر الحاق به شهرهاست تا پایان شهریورماه حدود سه‌میلیون و ۲۰۰هزار واحد زمین مورد نیازچهارساله نهضت ملی مسکن آماده می‌شود