247

فیلم دیدار با فرستاده ویژه رئیس جمهور ونزوئلا