249

فیلم سخنرانی رئیس جمهور در بیست و دومین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای