228

فیلم دیدار رئیس جمهور قزاقستان با آیت الله رئیسی