252

ویدئوکامنت / وعده‌ای که محقق شد/ حقوق کارکنان و بازنشستگان بر اساس حساب و کتاب جدید